Евроклуб Жена стартира поредица от информационни срещи с ученици, като част от реализирането на проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е Сдружение Евроклуб Жена, а Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата са партньори по проекта.

Информационната кампания ще се проведе в часа на класа на 6 училища, под формата на презентация и дискусия, за да запознае децата с цел превенция и повишаване на информираността, по темите свързани с домашното насилие и насилието основано на полов признак по лесен и достъпен за тях език и начин. Предвидените срещи ще запознаят учениците с това как да разпознават, идентифицират и как да реагират, сигнализират, когато станат жертва или свидетел на подобни ситуации. Информационната кампания ще посети училища, които се посещават предимно от ученици от ромския етнос, като основна целева група на проекта.

Информационната кампания ще включи организиране на срещи по следния предварителен график:

  • 05.2023- село Веселиново, Община Тунджа – посещение в „Св.Св. Кирил и Методий“- 13.30 часа, стая 122
  • 05.2023 – село Тенево, Община Тунджа – посещение в Обединено училище „Васил Левски“
  • 05.2023 – село Дражево, Община Тунджа- посещение в ОУ Св. Св. Кирил и Методий
  • 06.2023- град Болярово – посещение в СУ „Д-р Петър Берон“
  • 06.2023 – село Скалица, Община Тунджа – посещение в СУ „ Св. Паисий Хилендарски“
  • 06.2023- град Стралджа – посещение СOУ „ П.К.Яворов“

Точна информация за часа на срещите ще бъде оповестен няколко дни преди всяка среща.

Повече информация за бъдещите дейности, може да намерите на сайта на проекта (https://reaction.euwomanbg.com/), както и на сайтовете на партньорите: Евроклуб Жена (https://euwomanbg.com/), Община Тунджа (https://tundzha.bg/  ), Ямболска търфовско-промишлена палата (https://yccibg.com/).

Национален сайт на Норвежки Финансов Механизъм: www.eeagrants.bg