Покана за участие в бизнес мисия в Самсун, Турция 07.11.2018 Покана за участие в бизнес мисия в Самсун, Турция НОВИНИ Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 16.09.2018 Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г. НОВИНИ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС МИСИЯ В САМСУН, ТУРЦИЯ 10.08.2018 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В БИЗНЕС МИСИЯ В САМСУН, ТУРЦИЯ НОВИНИ

LLL- NETWORK 25.08.2020 LLL- NETWORK ПРОЕКТИ I&IBM-INFORMATION 25.08.2020 I&IBM-INFORMATION ПРОЕКТИ WOMAN ACADEMY 25.08.2020 WOMAN ACADEMY ПРОЕКТИ

Услуги

Партньори