Европейската комисията начело с председателя Урсула фон дер Лайен отбелязва една година от встъпването си в длъжност на 1 декември 2019 г. С мандата, предоставен от Европейския съвет и Европейския парламент, ние начертахме редица амбициозни цели за бъдещето на Европа: неутралност по отношение на климата до 2050 г.; да направим 2020-те Цифровото десетилетие на Европа; и да направим Европа по-силна на световната сцена чрез геополитически подход.
След резултата от европейските избори и мандата, получен от Европейския съвет и Европейския парламент, Комисията „Фон дер Лайен“ определи набор от амбициозни цели за бъдещето на Европа: постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., превръщане на настоящото десетилетие в цифровото десетилетие на Европа и по-силна роля на Европа в света чрез по-геополитически подход.
Откакто светът бе поразен от коронавируса, Комисията работи за организиране на съгласувани и координирани европейски действия в отговор на извънредната ситуация — за осигуряване и разпределяне на предпазни средства, за репатриране на блокираните извън ЕС европейци и за подсигуряване на дози от бъдеща ваксина. Това бе непозната територия за ЕС — реагирахме смело, когато защитата на здравето и безопасността на нашите граждани наложи предприемането на действия на европейско равнище.

В същото време ориентирът ни не се промени. Двойният екологичен и цифров преход сега заема още по-категорично централното място в нашата програма, с нови ресурси за ускоряване на трансформацията. Ние не просто отстраняваме щетите, понесени от нашата икономика. Ние я трансформираме за следващото поколение.
Комисията работи на всички фронтове за ограничаване на разпространението на коронавируса, подкрепа на националните здравни системи и преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията с безпрецедентни мерки на национално и европейско равнище. Бяха мобилизирани публични и частни инвестиции — на европейско и национално равнище — с цел създаване на ваксина за всички хора по света. Бе изготвен план за възстановяване, за да се помогне за преодоляване на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията, да се проправи пътят за излизане от кризата и да се поставят основите за по-модерна и по-устойчива Европа.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА

11 декември: Стартиране на Европейския зелен пакт, с който се определя пътна карта за това как Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент до 2050 г.

5 февруари: Нова методология за преговорите за присъединяване към ЕС — за да станат те по-надеждни, предвидими и динамични, като първи елемент от обновената стратегия на Комисията относно разширяването.

19 февруари: Публикуване на програмата за изграждане на цифровото бъдеще на Европа, стратегия за данните и бяла книга за изкуствения интелект, с които се откриват нови възможности за предприятията, като същевременно се поставя акцент върху надеждните технологии за гражданите.

5 март: Нова стратегия за равенство между половете за периода 2020—2025 г., в която се определят ключови действия за гарантиране на равенството между жените и мъжете в Европа.

9 март: Нова стратегия на ЕС поставя основите за по-силно и по-амбициозно партньорство с Африка.

10 март: С нова промишлена стратегия се подготвят екологичната и цифровата трансформация на европейската промишленост.