Ямболска търговско-промишлена палата проведе поредица от събития и срещи, с които отбеляза  кампанията на Европейската мрежа Евродеск -„TIME TO MOVE 2022“, през Октомври 2022.

„Time to move“ е водещата инициатива на Европейската мрежа Eurodesk, която се провежда  регулярно през целия месец Октомври, по време на коятп младите хора са насърчавани да присъстват на повече от хиляда събития в цяла Европа, целящи да им представят възможности за пътуване, обучение, стажуване в чужбина и преоткриване на Европа. Ямболска търговско-промишлена палата е част от мрежата Евродеск и работи, в услуга на младите хора от региона на Ямбол.

Първата среща на екипа с младите хора от региона бе по време на организиран информационен щанд на открито, част от Десетия младежки фестивал „Тунджа – творчество и иновации“, на централния площад на село Безмер, Община Тунджа. Целта на екипа на мрежата ЕВРОДЕСК бе  да  запознае младите хора, в неформална обстановка със състоянието на Европейския съюз към момента и с перспективите за неговото развитие. В свободни разговори, младите хора от община Тунджа, задаваха своите въпроси и споделяха своите мнения, по всички теми свързани с функционирането на ЕС и реализирането на неговите политики. Много от младежите се интересуваха от намиране на работа в страните членки , продължаване на образованието по програмата ЕРАЗЪМ +, както и от правата , които имат като европейски граждани. По време на срещите с гражданите, бе промотирана информация за „Европейската година на младежта 2022“ – предоставяйки повече информация за нея и събитията от нейния календар.

Кампанията продължи със среща със студентите от Факултет Техника и Технологии в град Ямбол, към Тракийски Университет Стара Загора. По време на срещата, младите студенти бяха запознати с информация за Европейския корпус за Солидарност, Европейската програма Еразъм +, инициативата Discover EU и европейската година на младежта, Европейски младежки портал, инструменти, които предлагат богата библиотека от европейски възможности за младите хора – обучение, доброволчество, стаж, участие в младежки събития, грантове за младежки дейности, Инструментът Youthpass който дава възможност за получаване на официално признание за всяко неформално и информално учене по време на участие в младежки проекти.