„Time to move“ е водещата инициатива на Европейската мрежа Eurodesk, която се провежда  регулярно през целия месец Октомври. Младите хора са насърчавани да присъстват на повече от хиляда събития в цяла Европа, целящи да им представят възможности за пътуване в чужбина и преоткриване на Европа. Всички събития и дейности се реализират от експертите от мрежата Евродеск, които са винаги готови да съдействат да представят международни възможности или проекти, които най-добре отговарят на нуждите и интересите на младите хора.

Инвестирането в образование и обучение е ключът към бъдещето на гражданското общество, особено на младите хора. Възможностите за изучаване на втори или трети чужд език, за пътуване и опознаване на други страни, техните жители и различни начини на живот, за обучение или стаж в чужбина, са една малка част от многото посоки пред младите хора за по-добро бъдеще и професионална реализация.

Ямболска търговско-промишлена палата като домакин на Европейска мрежа – ЕВРОДЕСК, също ще се включи в тази годишната кампания със събития в региона на Ямбол.

Очаквайте скоро повече информация за предстоящата кампания!

Нямаме търпение да се видим!

Повече информация за кампанията „ Time to move 2021” можете да получите на: https://timetomove.eurodesk.eu/