Програмата InvestEU продължава усилията на ЕС за засилване на инвестициите в Европа, подкрепа на възстановяването и подготвяне на икономиката за бъдещето.

Европейският парламент ще обсъди и гласува по правилата за програмата InvestEU за 2021-2027 г. на пленарната си сесия от 8 до 11 март. Тази програма наследява Европейския фонд за стратегически инвестиции, основан през 2015 г. като основа на „плана Юнкер“ за мобилизиране на публични и частни инвестиции в Европа. В InvestEU са обединени финансови инструменти, които целят да стимулират икономическия растеж.

Надграждане над постигнатия успех

Когато Жан-Клод Юнкер бе избран за председател на Европейската комисия през 2014 г., той обяви планове за преодоляване на недостига на инвестиции, който възпираше възстановяването от икономическата криза, започнала през 2008 г.

Идеята на Европейския фонд за стратегически инвестиции беше да се използват ограничени ресурси от бюджета на ЕС за предоставянето на гаранции на Европейската инвестиционна банка. Това позволи на банката да финансира проекти с по-висок риск, отколкото би одобрила в нормални условия, и по този начин насърчи и други инвеститори да се включат.

Планът надхвърли целта си за мобилизиране на 500 млрд. евро публични и частни инвестиции за проекти в целия ЕС до края на 2020 г. Кризата с COVID-19 и дългосрочните цели на ЕС за зелен и цифров преход обаче поставят нови предизвикателства.

Как ще работи InvestEU

Новата програма ще създаде гаранция на стойност 26,2 млрд. евро, която ще позволи на инвестиционни партньори да поемат по-високи рискове и да подкрепят проекти, в които иначе не биха се включили. Основният инвестиционен партньор остава Европейската инвестиционна банка, но националните банки за насърчаване на инвестициите в страните от ЕС и международните финансови институции също ще имат достъп до гаранцията на ЕС.

На практика, InvestEU ще осигури подкрепа за проекти, които ще привлекат и други инвеститори. Очаква се програмата да мобилизира инвестиции на стойност над 372 млрд. евро в Европа, което ще стимулира възстановяването от пандемията и постигането на дългосрочните приоритети на ЕС.

Страните от ЕС също ще могат да заделят средства за InvestEU от структурните фондове, които получават, или от средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост, който подпомага излизането от кризата с COVID-19.

Акцент върху устойчивото развитие, малкия бизнес и иновациите

Гаранцията на ЕС ще бъде разпределена по четири цели:

  • Устойчива инфраструктура: 9,9 млрд. евро
  • Изследвания, иновации и цифровизация: 6,6 млрд. евро
  • Малки и средни предприятия: 6,9 млрд. евро
  • Социални инвестиции и умения: 2,8 млрд. евро

Поне 30% от инвестициите по програмата би следвало да бъдат насочени за постигане на климатичните цели на ЕС. По всички четири точки ще се подкрепят проекти за осъществяване на справедлив преход към климатична неутралност в ЕС. Инвестиционните проекти, които ще бъдат одобрявани, ще преминават проверка дали не нанасят значими щети на околната среда.

Подкрепата за иновациите и малкия бизнес са други важни аспекти на програмата. Вижте във видеото по-горе как предшественикът на InvestEU инвестира в германската биотехнологична фирма BioNTech. Тази фирма по-късно разработи заедно с американската фармацевтична компания Пфайзър първата одобрена ваксина в ЕС срещу COVID-19.

В преговорите със Съвета депутатите от комисиите на ЕП по бюджети и икономически въпроси отстояваха нуждата програмата да включва проекти за капиталова подкрепа на малки фирми, засегнати от пандемията.

Допълнителна информация