На 7 Април 2016, в София по време на международните изложби  MachTech & InnoTech 2016 и  Bulcontrola 2016 в Интерекспо Център, Българска стопанска камара, като организатор и Ямболска търговска- промишлена палата, като съорганизатор, в качеството си на приемни структури на EEN- Enterprise Europe Network ( най-голямата мрежа в света в подкрепа на бизнеса), предоставиха възможност на  десетки фирми от България и чужбина да проведат двустранни бизнес срещи по интереси за търговско коопериране и технологичен трансфер.

В рамките на 30 минути участниците имаха възможност да поставят основите на ефективни бизнес контакти с местни и чуждестранни потенциални партньори за съвместен бизнес, трансфер на технологии или участие в проекти, финансирани от европейски програми по предварително заявени и разграфени срещи.

ЯТПП ( EEN-Ямбол) имаше възможността да осигури участието на представители на 5 фирми от региона на Ямбол, които имаха възможността да намерят нови международни бизнес партньори, да обсъдят и сравнят последните тенденции в сферата на промишлеността и да достигнат нови пазари,с цел разширяване на своята дейност. В рамките на брокерското събитие, фирмите от Ямболската делегация участваха в повече от 20 срещи с фирми от Турция, Испания, Малта, Русия, Германия и др. Европейски страни.
Сърбия, Гърция, Хърватска и Унгария

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com
Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града