Enterprise Europe Network към Ямболска търговско-промишлена палата, бе домакин на Национална координационна среща на мрежата в България.

Срещата се проведе на 26-27 юни 2017г. в конферентен комплекс „Вила Тракия“

На срещата бяха дискутирани резултатите от изпълнението на работната програма на мрежата за периода 2017-2018 г. и координирани предстоящи инициативи и събития. Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise EuropeNetwork е създадена от Главна Дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, като един от основните инструменти за изпълнение на политиките за подкрепа на малките и средните предприятия.EnterpriseEurope Network се управлява от базираната в Брюксел „Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия“ .Enterprise Europe Network е съфинансирана по програма COSME, а Improve и KAM – по програма Хоризонт 2020. В Enterprise EuropeNetwork участват над 680 организации от страните членки на ЕС, страните от Европейското икономическо пространство,трети страни от цял свят Организациите в Enterprise Europe Network работят в мрежа като създават в обща база данни профили за бизнес, технологично и проектно коопериране, търсят активно партньори и отговарят на въпроси на свои клиенти в интранет форуми, организират съвместни бизнес мисии и В2В събития.

За допълнителна информация и съдействие:

Enterprise Europe Network Yambol

Ямболска търговско- промишлена палата

Тел: 046 66 2939

Е-mail:   yccibg@gmail.com„> yccibg@gmail.com

Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града