Обществено обсъждане

В тази секция ще намерите, теми публикувани от Европейската Комисия, достъпни за обществеността, за проучване на удовлетвореността на потребителите или за обществени консултации. Анкетите са разнородни по характер и обхващат широк спектър от теми.

За контакти и повече информация - тел. 046/662939, Email: yccibg@gmail.com

 

Преглед на инструментите за държавна помощ, приложими за сектора на рибарството и аквакултурите

Сряда, 07 август 2019, 21:01

Продължение...


ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ОТНОСНО "Оценка на пазарните стандарти на ЕС (включени в Регламента за общата организация на пазара (ООП))”

Сряда, 07 август 2019, 20:15

Продължение...