ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ СЪЗДАВАНЕ НА КУЛТУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ СРЕД МСП“

четвъртък,02 април 2020 20:25

 „MindtheData - Създаване на култура за защита на данните сред МСП“ е европейски проект, финансиран по програма Еразъм+, на Европейската комисия, изпълняван и координаран от Ямболска търговско-промишлена палата. Проектът се реализира в консорциум от седем партньора от България, Гърция, Кипър, Испания и Полша. Той има за цел да подкрепи процедурите за съответствие на европейските малки и средни предприятия (МСП) по отношение на Регламента на ЕС за обща защита на личните данни (GDPR). Чрез предоставяне на набор от инструменти, достъпни и поддържани от професионалисти с опит по отношение на процедурите за защита на личните данните, проектът иска да помогне на европейските МСП, да интегрират изцяло в своята организационна култура, принципите на защита на личните данните, главно като полезен инструмент, а не като строго зададен елемент за съответствие. Продължение [...]

Eвропейската комисия представя практическо указание за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до Европейския съюз

сряда, 01 април 2020 11:55

На 30 март Европейската комисия публикува указание за прилагането на временното ограничение на неналожителните пътувания до ЕС Заедно с насоките за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение, указанието отговаря на исканията, отправени в изявлението на членовете на Европейския съвет от 26 март 2020 г. за улесняването на режима за транзитно преминаване за репатрирани граждани, като има за цел да отговори на някои опасения от практически характер на гражданите и дружествата във връзка с мерките, предприети за ограничаване на разпространението на коронавируса, а също и на опасенията на националните органи, изпълняващи мерките.
Продължение [...]

Европейската комисия представя практически насоки за гарантиране на свободното движение на работниците от критично значение

вторник, 31 март 2020 10:18

На 30 март Европейската Комисия издаде нови практически съвети, за да се гарантира, че мобилните работници в рамките на ЕС, и по-специално онези, които упражняват критични професии в борбата с пандемията от корона вируса, могат да стигнат до своето работно място.. Продължение [...]

Европейската комисия публикува документи с въпроси и отговори с оглед увеличаване на производството на безопасни медицински консумативи

понеделник, 30 март 2020 10:18

На 30 март Европейската комисия представи насоки, за да подпомогне производителите да увеличат производството на основно медицинско оборудване и материали в три области: производството на маски и други лични предпазни средства (ЛПС), почистващи средства без отмиване и дезинфектанти за ръце и триизмерния печат в условията на пандемията от коронавирус. В следващите дни ще бъдат представени и насоки за медицинските изделия. Продължение [...]

 

Въпроси и отговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г.

понеделник,03 февруари 2020 16:41

Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ (брюкселско време). Страната престана да бъде държава — членка на Европейския съюз. ЕС и Обединеното кралство проведоха интензивни преговори за постигане на съгласие по условията за оттегляне на Обединеното кралство и за създаване на правна сигурност, след като правото на ЕС престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство.
Продължение [...]

ОЩЕ НОВИНИ >>