Възможност за частично поемане на разходите за обучение в Япония на тема: Японските производствени методологии-ноември 2019 г.
четвъртък, 12 юни 2019, 16:44

Enterprise Europe Network към БТПП Ви кани да участвате в обучение в Япония (с възможност за получаване на гранд за покриване на разходи) през ноември 2019 на тема “Японските производствени методологии”.

Участвайте за да научите повече за WCM (World Class Manufacturing)

 • Открийте подхода на Япония към световното производство
 • Научете как японските фирми постигат превъзходни производствени стандарти
 • Съсредоточете се върху последните тенденции, като посетите най-добрите производствени предприятия в Япония
 • Запознайте се с водещи японски производители

От първото издание през 1992 г. повече от 700 участници от всички държави-членки на ЕС са взели участие в този курс за практическо обучение, организиран от Център ЕС-Япония.
5-дневната мисия за осигурява задълбочен анализ на японската производствена методология и показва производства от световна класа (Lean, Kaizen, TQC …).

Дати на мисията: 18-22 ноември 2019 г.

Краен срок за кандидатстване: 4 юли 2019 г.

Място на провеждане: град Нагоя, Япония


СТРУКТУРА НА ОБУЧЕНИЕТО
Курсът за обучение се състои от лекции, семинари и посещения на някои от най-напредналите японски фабрики в света, срещи  с техните мениджъри и наблюдаване на ефективното прилагане на производствените методи. Курсът ще даде на участниците обширно разбиране на настоящите японски подходи, които те могат да адаптират, за да помогнат на компаниите си.

ПРОФИЛ НА УЧАСТНИКА
Обучението е насочено към мениджърите от ЕС, работещи в компании от ЕС, с познания в WCM и с инженерна подготовка, участниците в обучението е желателно да имат важна роля в оформянето на стратегията за добри практики на компанията и да могат да повлияят на управлението на качеството във фирмата / на добрите практики / на производствените системи.
Секторът на дейност на фирмата от ЕС не е от изключителна важност, тъй като обхванатите теми са еднакво приложими и в непроизводствените отрасли.

Моля, обърнете внимание: броят на участниците, които ще бъдат избрани за обучението е ограничен до 25, поради което компаниите, които са заинтересовани от мисията, ще трябва да попълнят формуляр за кандидатстване и ще се проведе процес на подбор, за да се изберат участващите компании.

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ

Кандидатът трябва

 • да бъде гражданин на държава-членка на ЕС или на партньорска държава от COSME;
 • работи за компания, която е> 50% дял в ЕС или COSME страна партньор;
 • работи за фирма, която е юридическо лице от ЕС или COSME страна партньор;
 • да бъде подкрепен от своя работодател;
 • да може да участва в цялата програма;
 • да владее добре английски език;
 • да бъде служител / ръководител на екип, участващ в инженерни операции или стратегия за производство / услуга или производствен контрол или с опит в управлението на операциите;
 • да притежава знания и практика в производствените методи

РАЗХОДИ
Цялата организация на обучението  като семинари, транспорт до местата за посещение, преводачи и др., се покриват от Центъра ЕС-Япония. (https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-november-mission ).
Участващите МСП и клъстерите могат да се възползват от субсидия от 600 евро, предоставен от Европейската комисия чрез от Центъра ЕС-Япония, за да подпомогнат покриването на разходите за полети и хотели, които ще бъдат за сметка на участниците.

МСП:
МСП трябва да платят 100% възстановим депозит от € 1000, за да гарантират мястото на курса. Неспазването на това до крайния срок, определен от Центъра, може да доведе до оттегляне на офертата.

Депозитът ще бъде възстановен в рамките на 8 седмици след курса, минус всички неплатени сметки, при условие че участникът присъства на целия курс и представи всички отчети, които Центърът иска от него.
Ако по някаква причина даден участник не може да заеме вече потвърденото си място, депозитът не може да бъде възстановен.

Участници, които не са МСП:

Трябва да платят невъзстановима вноска от 1 000 евро за разходите, направени от Центъра ЕС-Япония във връзка с участието на компанията. Неспазването на това до крайния срок, определен от Центъра, може да доведе до оттегляне на офертата.
Ако по някаква причина даден участник не може да заеме потвърденото си място, вноската не може да бъде възстановена.

КАНДИДАТСТВАНЕ
Формулярът за кандидатстване и повече подробности можете да намерите на адрес:

https://www.eu-japan.eu/wcm-november-2019-application-form

За въпроси, помощ при регистрация или необходимост от допълнителна информация, свържете се с:
Enterprise Europe Network-Ямбол

Ямболска търговско-промишлена палата
Тел: +359 46/66 29 39
Е-mail: yccibg@gmail.com
http: http://www.yccibg.com/een