За Мрежата

Enterprise Europe Network е най-голямата бизнес мрежа в света, създадена от Европейската комисия в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) с международна ориентация. В Мрежата участват над 600 бизнес и изследователски организации от над 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Експертите от Enterprise Europe Network подпомагат растежа на Вашия бизнес чрез:
- намиране на точните бизнес и проектни партньори чрез директен достъп до най-голямата база данни за бизнес коопериране в Европа и участие в бизнес мисии и B2Bсрещи;
- предоставяне на консултации и организиране на обучения относно европейско законодателство и стандарти, изисквания при навлизане на нови пазари, защита на интелектуалната собственост и възможности за финансиране;
- осигуряване на подкрепа за ефективно управление и финансиране на иновациите в МСП. В България Enterprise Europe Network се представлява от консорциум от 12 организации,покриващи територията на страната. Декларация за поверителност
В България мрежата съществува от 2008 година, като в момента има представители в 8 града в България, в 12 организации, които работят с клиентите си на регионален принцип.


Ямболска търговска-промишлена палата е организацията домакин на Enterprise Europe Network, за регионите на Ямбол, Сливен и Бургас от самото съществуване на мрежата, вече повече от 10 години.