На 25 Март 2016 г., в конферентна зала на Бизнес клуб Странджата, Еnterprise Europe Network (ЕЕN)- Ямбол и хост структурата му – Ямболска Търговско Промишлена Палата (ЯТПП) организираха конференция на тема „Износ извън ЕС“. Разширяването на международните връзки и сътрудничество на нашата страна с други държави води след себе си потребността от много добро познаване на валутните и митническите режими от физическите и юридическите лица при осъществяване на валутни и външнотърговски сделки. Това е особено актуално сега в условията на пълноправно членство на страната ни в Европейския съюз, тъй като държавната ни територия е част от единната митническа територия на Общността, а част от границите ни са външни за Съюза.

Експерти от EEN-Ямбол представиха пред присъстващите представители на малки и средни предприятия от региона основна, базова информация за митата, лицензиите , регулациите, както и транспортните изисквания, с които техните фирми биха се сблъскали, когато започнат бизнес със страни, които се намират извън Еврейският Съюз.

Семинарът е част от поредица събития в подкрепа на малкия и среден бизнес, организирани от Еnterprise Europe Network (ЕЕN)- Ямбол и хост структурата му- Ямболска Търговско Промишлена Палата (ЯТПП). Повече информация за други предстоящи събития, можете да намерите на http://www.yambiz.com/een

За допълнителна информация и съдействие:
Enterprise Europe Network Yambol
Ямболска търговско- промишлена палата
Тел: 046 66 2939
Е-mail: yccibg@gmail.com
Адрес: Ямбол, Г.С. Раковски 1- централен площад на града