Световната организация на свободните зони предлага следните стратегии, които най-вероятно ще помогнат на компаниите да продължат да работят и да постигат успех в новата глобална среда. Накратко съветите са както следва:

 1. Инвестирайте в дигиталното
 2. Управлявайте риска чрез информация
 3. Осигурете средства в наличност за избягване на несигурност
 4. Подгответе се да бъдете гъвкави и устойчиви
 5. Изградете вериги за създаване на стойност съобразени с здравните и хигиенни изисквания
 6. Търсете партньори, не се състезавайте
 7. Добавете местна стойност
 8. Преструктурирайте иприобщавайте
 9. Насочете поглед към възобновяемата енергия иГлобалните цели за устойчивост на ООН
 10. Фокусирайте се върху Икономическо, социално и корпоративно управление
 11. Общувайте по-често, широко, ясно и прозрачно

Постепенно всички започват да излизат от контекста на пандемията. Фирми и бизнес организации имат възможност да възстановят икономиката и да я направят по-приобщаваща, по-устойчива, по-справедлива и по-ефективна за всички. Бизнес организациите и по-специално свободните зони трябва да предлагат възможности за нови бизнес модели, канали за чуждестранни инвестиции и да са двигатели на иновациите. Според главния изпълнителен директор на Световната организация за свободни зони Самир Хамруни има място за печалба, както и за сътрудничество; има начини за успешни сделки за всички участващи страни. Като прилагат гореизброените насоки всички компании могат да допринесат за по-добра глобална икономическа система и да предложат един нов световен модел за бъдещето на индустрията.

Целият материал на английски език вижте тук.