На 20.05.2024, представители от управителния съвет на Ямболска търговско-промишлена палата, посетиха ръководството на Търговска борса Къркларели, Турция. Срещата се проведе по покана на председателя на Борсата в Къркларели – г-н Алтинтел, с цел укрепване на икономическите връзки и насърчаване на сътрудничеството между двете организации, както и идентифициране на подходящи програми за потенциална работа по Европейски проекти. На официалната среща присъства председателят на Ямболската търговско-промишлена палата, [г-н Стойчо Стойчев], председателят на Евроклуб Жена- сдружение на деловите жени от град Ямбол [г-жа Татяна Балъкчиева] и председателя на сдружението на деловите жени от Къркларели (г-жа Алтинтел).

Двете страни изразиха своята готовност да работят заедно за развитие на търговските и инвестиционните възможности в трансграничния регион. Специално внимание се обърна на подкрепата и стимулирането на женското предприемачество и бизнес инициативи.

Партньорското споразумение обхваща редица планирани инициативи, включително обмен н