ЯТПП изпълнява проект FinFluencers, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз, който има за цел да проектира, разработи и предложи на младите хора, на възраст от 19 до 29 години, онлайн обучение, което да ги подкрепи при вземането на информирани и уверени финансови решения, като икономически субекти, производители, потребители, професионалисти, предприемачи и служители, като се има предвид, че има пряка положителна връзка между финансовата грамотност и благосъстоянието на индивидите.

Една от основополагащите дейности на проекта е обучение на млад човек, от всяка държава на партньорството, който в последствие, с помощта на националния партньор да постави началото на Мрежа от Финансови Инфлуенсъри и да организира и проведе 3 неформални срещи, наречени „разговори“, по време на които да се дискутират теми, свързани с личните финанси, както и да се задълбочи интереса и познанията на участниците в мрежата, по темата с финансовата аграмотност. Всяка мрежа трябва да включи поне 5 участника, на възраст между 19-29 години, които да участват и в трите срещи.

ЯТПП кани, всички заинтересовани млади хора, които имат желание и време да се включат в дейностите по проекта, като доброволци и отговарят на следните критерии да се свържат с екипа  по проекта до 24 април 2023. Ще бъде избран само един доброволец. Потенциалният доброволец трябва да покрива следните изисквания:

  • Да е между 19-29 години
  • Да притежава желание да се включи в горепосочените дейности
  • Да има възможност да пътуват извън България и да участва в обучение във Фаро, Португалия за период от 4 дни през юни ( разходите за транспорт и настаняване се поемат от проекта)
  • Да има възможността да постави началото на мрежа от финансови инфлуенсъри в Ямбол, България, която да се състои от най-малко 5 човека, на възраст между 19-29 години.
  • Да организира 3 срещи на мрежата, като подготви теми, които да бъдат дискутирани.

За контакт: Даниела Илчева- ръководител на проекта, Ямбол, ул. Г.С.Раковски 1, тел.: 046/662939, email: yccibg@gmail.com