„Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“ (Local Strategies for Climate Change Adaptation) е името на новия проект, който ЯТПП стартира на 01.11.2023. Проектът е финансиран от втората фаза на туининг програмата на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“.

Основната цел на програмата е да засили диалога между турските и местните власти в Европейския съюз и да укрепи капацитета им за разработване на програми и проекти от различен мащаб, насочени към климата и околната среда.

Проектът „Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“, No TR2020/DG/01/A2-01/142 се изпълнява в партньорство от Специализираната администрация на провинция Одрин, Турция (Edirne Special Provincial Administration, Turkey) и Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата от България.

Проектът предвижда редица обучения и обмяна на опит в областта на предприемането на нови подходи и стратегии за борба с климатичните промени, които вече се отразяват и върху всекидневието на обикновените граждани.

Една от най-значимите дейности по проекта е посещението на изложението Ecotech в Киелце, Полша през Април 2024. Изложението е едно от най-значимите такива в Европа, което се провежда за 24-та поредна година. Основен акцент на изложението е представянето на съвременни решение за опазване на околната среда и управление на отпадъците. Изложението редовно се посещава предимно от представители на общински администрации от Европа, за да осъвременят знанията си в областта на управлението на отпадъците и как различните Общини се справят с това.

В рамките на проекта ще бъдат проведени и няколко серии от обучения, които са насочени главно към земеделски производители, за да увеличат познанията и капацитета има относно настъпилите вече климатични промени и необходимостта от ответни действия, за да запазим околната среда.

През януари 2024 се планира провеждане на прес-конференция в Одрин. Турция, по време на която ще бъде представен проекта, партньорите и неговите дейности.