ЯТПП отравя покана към жени, от сектора на селското-стопансто и сектора за производство на храни, да се включат в обучение, което има цели да повиши тяхната информираност относно това как изменението на климата влияе върху производството на храна, в днешно време. Обучението се реализира като Дейност 4.2.3 “Обучения, ориентирани към жените” от изпълнението на проект „Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“, No:TR202/DG/01/A2-01/142, финансиран по програма „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“. Проектът се изпълнява от 3 партньора от 2 държави. Бенефициент по проекта е Специализираната администрация на провинция Одрин от Турция,а Ямболска търговско-промишлена палата и Община Тунджа са партньори от България.

Основната цел на проекта е организирането на редица обучения и обмяна на опит в областта на предприемането на нови подходи и стратегии за борба с климатичните промени, които вече се отразяват и върху всекидневието на обикновените граждани, но особено много в областта на сектора земеделие. Климатичните промени не се спират на границите между съседните държави и затова е необходимо сътрудничество и съгласувано действие между тях. Съседните държави споделят общи екосистеми, водни ресурси, въздушни потоци и други елементи на околната среда, които могат да бъдат засегнати от изменението на климата.

Обучението ще се проведе на 07.06.2024, от 10.00 часа, в конферентна зала на ул. Димитър Благоев 1, ет.1, град Ямбол.

Поканата за участие е насочена към жени, тъй като те често играят ключова роля в селското стопанство и осигуряването на хранителната сигурност. Жените често играят централна роля в общностите, като се грижат за семействата и участват в местните организации. Обучението на жени ще засили устойчивостта на цялата общност към климатичните промени, като ги направи по-информирани и способни да предприемат съответни действия за адаптация.

Когато жените са добре информирани за изменението на климата, те могат да внедряват икономически изгодни и устойчиви практики, което може да подобри икономическата ситуация на семействата и общностите им. Това води до по-добро използване на природните ресурси и по-стабилна икономическа среда.

Очакваме Ви!

За повече информация:

Даниела Илчева- Ръководител на проекта

Тел. 046/ 66 29 39; Е-mail: yccibg@gmail.com

Ямбол 8600, ул. Раковски 1