ЯТПП ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ РЕ-АКЦИЯ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ И НАСИЛИЕТО ПО ПОЛОВ ПРИЗНАК“, ФИНАНСИРАН ПО НОРВЕЖКИ ФИНАНАСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021, ПРОГРАМА “ ПРАВОСЪДИЕ“

В началото на януари 2023, ЯТПП стартита изпълнението на нов проект – „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, като партньор. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, Програма „Правосъдие”, Малка грантова схема. Бенефициент по проекта е сдружение Евроклуб Жена, а Ямболска търговско-промишлена палата и Община Тунджа са партньори. Безвъзмездна финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм 2014–2021 е в размер на  186 305 лева. Дата на приключване на проекта – 5 април 2024 г.

Проектът поставя в своя фокус, уязвими групи деца и жени от ромски общности, както и преподаватели, специалисти и работодатели, които комуникират и работят с тях ежедневно.

Целта е да се осигури подход в работата с уязвими групи, деца и жени от ромски общности на територията на община Тунджа и област Ямбол, чрез включването им в процеси по информиране и обучение с цел разпознаване и ограничаване на половите неравенства, дискриминацията и стереотипите, които имат негативен отзвук в развитието на цялото обществото –  в семейството, в училище, на работа.

Чрез реализирането на информационни кампании, насочени към учители, специалисти, медиатори, за повишаване информираността и чувствителността на обществото към проблема и информационни кампании за повишаване осведомеността с фокус към ромското общество и най-вече жените и децата, проекта ще доведе до подобряване на положението на ромската общност, най-вече жени и деца, ограничавайки задълбочаването на половите неравенства, а от там и дискриминацията и стереотипите, които имат негативен отзвук в развитието на цялото обществото, най-вече в семейството, в училище, на работа.

Дейностите, които ще бъдат реализирани са:

  • Изследване „Аз мога да го разпозная“
  • Наръчник в помощ на учители “Превенция на домашното насилие и насилието по полов признак”.
  • Наръчник в помощ на експерти работещи с жени от ромските общности-„Ръководство за работа с уязвими групи жени за превенция на насилието, основано на пола и домашното насилие“.
  • Издание „ Жените-сигурни на работното място“.
  • Провеждане на 3 обучения на учители и ромски медиатори в Ямбол.
  • Информационна кампания – срещи с ученици и родители (майки) на деца-роми, на територията на община Тунджа, община Стралджа и община Болярово – 12 срещи, обхващайки 100 деца и 100 родители-майки.
  • SOS кабинет- специфична услуга, в 4 училища от Община Тунджа, за период от 3 месеца за всяко.
  • Ученически лагер сред природата „Щастливо детство за всяко дете“.
  • Информационна кампания – срещи на работното място в Ямбол.
  • Визуализация и публичност.

Скоро ще функционира и уебсайт за целите на проекта, предоставяйки информация за предстоящи и реализирани дейности.

Проектът „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, се изпълнява с финансовата подкрепа на Малка грантова схема по Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.