„Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“ (Local Strategies for Climate Change Adaptation) е името на новия проект, който ЯТПП стартира в края на 2023.

Проектът е финансиран от втората фаза на туининг програмата на Европейския съюз „Побратимяване на градове от Турция и Европейския съюз ІІ – туининг за зелено бъдеще“. Основната цел на програмата е да засили диалога между турските и местните власти в Европейския съюз и да укрепи капацитета им за разработване на програми и проекти от различен мащаб, насочени към климата и околната среда.

Проектът „Местни стратегии за адаптиране към изменението на климата“, No TR2020/DG/01/A2-01/142 се изпълнява в партньорство от Специализираната администрация на провинция Одрин, Турция (Edirne Special Provincial Administration, Turkey) и Община Тунджа и Ямболска търговско-промишлена палата от България.

Проектът предвижда редица обучения и обмяна на опит в областта на предприемането на нови подходи и стратегии за борба с климатичните промени, които вече се отразяват и върху всекидневието на обикновените граждани.

На 30.01.2024, в град Одрин, партньора от Турция, организира прес-конференция, по време на която участваха и партньорите от България, с цел да представят пакета от дейности, предвиден в проекта, пред медии и заинтересовани страни.

Една от най-значимите дейности по проекта е посещението на изложението Ecotech в Киелце, Полша през Април 2024. Изложението е едно от най-значимите такива в Европа, което се провежда за 24-та поредна година. Основен акц