В периода 26-27 юни 2023, Ямболска търговско-промишлена палата бе домакин на международна среща и обучение в град Ямбол, в рамките на проект „PackLess – подкрепа на малките и средни предприятия за трансформация към въвеждане на устойчиви опаковки“, който е финансиран по Европейската програма Еразъм +.

Една от основните цели на проекта е да създаде мултифункционална он-лайн обучителна платформа, която да предостави на мениджърите на малките и средни предприятия необходимите знания, за да започнат процес за промяна на опаковките, които използват за своите продукти и да се насочат към по-устойчиви такива.

Това е продиктувано и влизането в сила на няколко Европейски директиви, които имат за цел да поставят рамки и граници, във връзка с опаковъчните материали, пластмасовите продукти за еднократно употреба както и генерирането на боклук от опаковките.

В рамките на двудневната работна среща експерти от България, Австрия, Германия и Полша обсъждаха структурата и подходящите теми, които да бъдат включени в обучителната платформа.

Проведено допитване до потенциални ползватели на платформата, посочват модул с добри практики и примери, как други фирми и организация в Европа са преминали към по-устойчиви опаковки, като най-желан.

В края на 2023, платформата трябва да функционира на английски език. Тогава партньорите ще поканят за тест потенциални ползватели, които да изпробват функциуналността й.