В периода 25-26.02.2022, ръководството на Ямболска търговско- промишлена палата посреща новото ръководство на търговско-промишлена палата Узункюпрю, република Турция в град Ямбол.

Програмата на посещението бе разнообразна и включи срещи с български партньори, бизнес форум, както и разговори за обмен на опит между Ямболската търговско-промишлена палата и представителите на Търговско-промишлената палата Узункюпрю.

По време на бизнес срещата председателят на ЯТПП – г-н Стойчо Стойчев подчерта, че добрите партньорски отношения между организациите от двете страни традиционно подпомагат бизнес контактите.

Целта на двудневното бизнес посещение бе представителите на управителния съвет на палатата от Узункюпрю,Турция да представят своите бизнес интереси за коопериране с фирми от региона на Ямбол, както и своите намерения за все по-чести контакти и посещения в град Ямбол, с цел трансгранично сътрудничество.

Г-н Исмаил Акалин е новоизбрания председател на търговско промишлената палата в Узункюпрю, Турция, който заяви своя силен интерес за партньорство с екипа на Ямболската търговско-промишлена палата, в областта на стартиралата вече програма за трансгранично сътрудничесто Интеррег България-Турция 2021-2027, в областта на приоритетната ос подпомагаща социално-икономическото развитие, която предстои да бъде скоро отворена.

Председателят на ЯТПП, г-н Стойчо Стойчев, организира срещи с представители на местната власт, с областния управител на град Ямбол Георги Чалъков и с кмета на Община Тунджа – Георги Георгиев заедно с цялото ръководство на общината.

Срещата в Областна Управа и г-н Георги Чалъков, бе изключително ползотворна за делегацията от Турция. На срещата беше представена информация от първа ръка за бъдещите ключови инфраструктурни проекти, които касаят разширяването на ГКПП Лесво, както и създаването на високоскоростни пътища от Лесово, до магистрала Тракия в посока Русе, както и връзка с  магистрала Марица. Започнало е проучване за строежа на ЖП-линия Ямбол – Елхово – ГКПП Лесово – Одрин. Всички тези проекти имат за цел улесняване на търговския обмен между Турция и България, а от там и по-бърза и улеснена връзка за търговия със западна и северна Европа.

Срещата с г-н Георгиев, кмет на Община Тунджа също доведе до обмен на полезна информация, като бяха идентифицирани бизнес сектори, в които фирмите от територията на община Тунджа и Узункюпрю биха могли да си сътрудничат, да обменят опит и да реализират бизмес партньорства. Подготвено е и ще бъде подписано партньорско споразумение включващо 14 търговски и бизнес приоритета за работа между двете търговски палати, което ще бъде подписани при ответно посещение на българска бизнес делегация в град Узункопрю, Турция.