„Time to move“ е водещата инициатива на Европейската мрежа Eurodesk, която се провежда  ежегодно, през целия месец Октомври. Младите хора са насърчавани да присъстват на повече от хиляда събития в цяла Европа, целящи да им представят възможностите за пътуване в чужбина и преоткриване на Европа. Всички събития и дейности се реализират от експертите от мрежата Евродеск, които са винаги готови да съдействат, да представят международни възможности или проекти, които най-добре отговарят на нуждите и интересите на младите хора.

Този Октомври, Ямболска търговско-промишлена палата организира 6 срещи с младежи от 18 до 30 годишна възраст- ученици, студени, предприемачи, представяйки им възможности за изучаване на втори или трети чужд език, за пътуване и опознаване на други страни, техните жители, различни начини на живот, за обучение или стаж в чужбина, предоставени от Европейския съюз, чрез различни програми, инициативи и инструменти.

През последните две седмици на октомври, ЯТПП организира информационни щандове на открито в центъра на Ямбол и Стралджа, проведе физически срещи с учениците от ГПЧЕ „Васил Карагзов“ с преподаване на чужди езици в Ямбол и уоркшоп с младежи, техните родители, учители и журналисти. Експертите на ЯТПП организираха и онлайн срещи с учениците от СУ „П. К. Яворов“ – град Стралджа и студентите от Факултет Техника и Технологии- Ямбол, към Тракийски Университет Стара Загора.

Кампанията Time to Move 2021 в Ямбол, даде възможност на младите хора да се срещнат с експерти от мрежата Евродеск, за да се информират за хилядите възможности, които Европа предлага на младите за мобилност, образование, обучение и стаж, насърчавайки ги  да станат активни европейски граждани.