Ямболска търговско-промишлена палата вече е домакин на още една Европейска мрежа – ЕВРОДЕСК, за периода 2021-2027, насочена в подкрепа на младите хора!

Мрежата „Евродеск“ е създадена от Европейската комисия (ЕК) и е част от Програма „Еразъм+“. „Евродеск“ има за цел да подпомага разпространението на информация по въпросите на мобилността, образованието и младежта в рамките на обединена Европа, консултирането на организации и млади хора по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“.

ЕВРОДЕСК предоставя актуална информация относно възможностите за доброволческа служба, работа, обучение, пътуване, стажове, състезания, конкурси и други алтернативи за прекарване на свободното време на младите хора.

ЕВРОДЕСК работи съобразно приетите принципи за младежката информация, предоставяйки на младежите информацията, от която те се нуждаят, за да бъдат пълноправни и активни европейски граждани.

Целта на Евродеск е напълно безплатно да разпространява европейска информация и консултации до широк кръг млади хора, младежки работници и младежки организации.

Мрежата работи с:

 • ученици;
 • младежи;
 • студенти;
 • преподаватели;
 • социални работници, младежки работници;
 • неправителствени организации и общински структури и звена, ангажирани с младежки дейности.

Чрез ЕВРОДЕСК можете да получите информация за следните области:

 • Възможности за образование, обучение, работа и свободно време в цяла Европа;
 • Действащи европейски програми, които предоставят финансова помощ;
 • Инициативи, поректи и партньори от цяла Европа;
 • Теми, касаещи младите хора – здраве, работа, свободно време и т.н.;
 • Контакти на институции и организации, имащи отношение към упоменатите обществени сфери;
 • Достъп до база данни, свързана с политиката на ЕС, налични програми и документи в рамките на ЕС и всички теми, свързани с младежта.

Нямаме търпение да работим заедно!

Повече информация за ЕВРОДЕСК можете да получите на:

www.eurodesk.bg

– интернет страница на мрежата Евродеск България.

www.eurodesk.eu

– интернет страница на Евродеск на европейско ниво.