ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „TRIP” ПО ПРОГРАМАТА INTERREG-ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯНа 31.12.2019, в  Министерство на регионалното развитие и благоустройството – София, се състоя сключването на договорa за реализацията на проект “TRIP- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Ямболската търговско-промишлена палата, ще работи в рамките на 12 месеца по проекта “TRIP- Туризъм и Религия- сближаване между хората” ( No CB005.2.23.056), като партньор от Ямбол, България. Проектът ще бъде реализиран в партньорство с Областната Управа на Сюлеуглу, Турция, като водещ партньор. Договорът е по приоритетна ос 2 „Туризъм“, специфична цел 2.3: увеличаване на работата в мрежа за развитие на устойчив туризъм чрез инициативи за трансгранично сътрудничество. Проектът е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014–2020 г.

Основната цел на проекта е да повиши потенциала на една атрактивна форма на туризъм, свързанас религията, чрез сътрудничество между институциите, туристическите агенции, неправителствените организации и местните власти за представянето на неизвестни или неразвити форми на туризъм. Групата от инициативи  ще съдържа нови възможности за популяризиране на желаните и досега неизвестни дестинации, свързани с историческото наследство в областта на религията, религиозните традиции и обичаи.

Дейностите по проекта са разнообразни, включвайки анкетно-информационно проучване, издаване на информационна брошура, обмени посещения, създаване на уеб сайт, изработка и разпространение на промоционални материали, международни семинари и конференция. За повече информация относно предстоящите дейности по проекта, следете сайта на ЯТПП http://www.yccibg.com/ . Скоро ще стартира и уебсайт по проекта, където, ще може да се намери повече информация за реализацията на проекта, както разнородна информация по темата за религиозния туризъм.