Европейската седмица на младежта през 2024 г. се проведе в периода 12-19  април 2024 г.  Това е двугодишно събитие на Европейската комисия, което насърчава младежката ангажираност и активното гражданство в цяла Европа. Тя повишава осведомеността за участието на младите хора във вземането на решения, насърчава диалога между младите хора и политиците и показва талантите и проектите на младите европейци. ЕСМ, ключово европейско младежко събиране, се редува на всеки две години с Европейското младежко събитие, организирано от Европейския парламент.

В рамките на Европейската седмица на младежта, Ямболска търговско-промишлена палата, като Евродеск мултиплаер , проведе две събития в област Ямбол – едно в град Ямбол и едно град Болярово.

На 16.04.2024, в дискусионна среща под надслов „Гласът на младите“ в град Ямбол, участие взеха повече от 27 млади хора. В рамките на срещата се представиха възможностите за младите хора за пътуване, обмен, обучение, стаж, работа в рамките на Европейския Съюз, както и значението на предстоящите избори за ЕП, за европейските граждани и по-конкретно за младежите. Представени бяха и постиженията и работата на ЕС в приоритетни области като екология, цифрово включване и умения, както и  местни проекти, реализирани с Европейско финансиране в област Ямбол, които са подобрили живота на гражданите. Младите хора проявиха интерес за включване в дебати по основни теми, които засягат света около тях, като се интересуваха къде и как могат да изразят мнение или да направтя предложение.

На 19.04.2024, се проведе идентична дискусионна среща „Гласът на младите“, но в град Болярово. Там участие взеха 16 младежи, които бяха изключително доволни,че такива младежки събития се провеждат и в по-малките и отдалечени градове.  Участниците с интерес се включиха в дискусията за работата на Европейския Парламент и затова как неговите решения оказват влияние във всички населени места от Европейския Съюз. Детайлно бе представено и значението на предстоящите избори за Европейски Парламент, за европейските граждани и по-конкретни за младежите.

Повече информация за предстоящите Избори за Европейски парламент 2024, може да намерите тук: EU Elections 2024 – Campaign by Eurodesk

Together.eu е платформа, разработена от Европейския парламент за насърчаване на гласуването на Изборите за Европейски парламент 2024