Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността за това колко важна е финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст.  Инициативата е насочена към надграждащо развиване на знания, умения, нагласи и поведения, които са необходими на младежите, за да взимат осъзнати финансови решения, в резултат на които да постигат финансово благосъстояние и финансова устойчивост. През 2024 инициативата се провежда в периода от 18 до 24 март.

Екипът на ЯТПП представи резултатите от реализираният вече  проект – „Finfluencers-Млади финансово влиятелни хора – положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“, който бе финансира от Европейския Съюз, чрез програмата Еразъм+, пред ученици от 11 и 12 клас от професионалната гимназия по туризъм „ Алеко Констатинтов“, град Ямбол. Представени бяха най-значимите продукти от реализацията на проекта, а именно  функционираща он-лайн обучителна платформа по финансова грамотност, която е налична на български, английски, португалски, гръцки и македонски език. Платформата има за цел да подобри знанията и уменията, особено на младите хора по отношения на работата им с личните финанси и финансовата им грамотност, като основно житейско качество.

В рамките на проекта бе създадена и поредица от Подкасти, видео материали и материали под формата на презентации, които представят различни теми от областта на финансовата грамотност по интерактивен и атрактивен начин.

Младежите бяха запознати и със създадения в рамките на проекта онлайн Инструмент за самооценка на знанията по финансова грамотност, който може да бъде използват за оценка нивото на тези познания на младите хора, които планират да преминат през обучение на тази тема.

В рамките на срещата, се дискутира и темата, че знанието по финансова грамотност е ключов фактор за постигане на икономическа самостоятелност на младия човек. Младите хора, които разбират как да управляват своите пари, е по-вероятно да успеят във зрелия живот, да постигнат професионални и финансови цели и да станат независими от финансовата подкрепа на родителите си.

Срещата завърши с потвърждение на идеята, че умението за управление на личните финанси позволява на младите хора да планират бъдещите си  цели, като например покупка на жилище или автомобил, създаване на семейство, образование и др. и така те могат да се подготвят по-добре и да имат по-ясна представа как да ги постигнат.

<