Ямболска търговско-промишлена палата е в края на изпълнение на проектът „FinFluencers-Млади Финансови Инфлуенсъри- Положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът се изпълнява в партньорство от 6 организации от 5 държави от Европейския съюз и в рамките на 2 години успя да проектира, разработи и предложи на младите хора, на възраст от 19 до 29 години, онлайн обучение, което да повиши техните знания и капацитет в областта на личните финанси и да ги подкрепи при вземането на информирани и уверени финансови решения, като икономически субекти, производители, потребители, професионалисти, предприемачи и служители. От друга страна, създадените по проектът продукти са в подкрепа и на втора целева група, а именно експерти, обучители, фасилитатори и представители на НПО/организации/МСП, работещи и подкрепящи млади хора по различни теми, осигурявайки им насоки и подкрепа при организирането и провеждането на курсове по финансова грамотност.

В тази връзка, Ямболска търговско-промишлена палата, отправя покана към обучители и преподаватели от региона на град Ямбол, да се включат в конференция „Личната финансова грамотност-основа за успех“, организирана в рамките на проекта, по време на която, екипът на проекта ще представи основните разработени продукти по проекта, които биха могли да се включат в различни обучителни програми и курсове, насочени към младежи.

Конференцията ще се проведе на 20 Октомври 2023 /Петък/,

в конферентна зала на ул. Д. Благоев“ No 2, гр. Ямбол от 12.30 часа.

Програмата на конференцията може да намерите ТУК.

Дотогава може да прегледате създадените обучителни инструмени по проекта, както и да изслушате поредицата от подкастове, която предоставя информация за изпълнението на проекта, но също така и информация за някои важни теми за финансовата грамотност – https://finfluencers.org/podcasts и https://training.finfluencers.org/bg/

Очакваме Ви!