Ямболска търговско-промишлена палата е в края на изпълнение на проектът „FinFluencers-Млади Финансови Инфлуенсъри- Положително влияние върху финансовата грамотност и предприемаческия потенциал на младите хора“, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Проектът се изпълнява в партньорство от 6 организации от 5 държави от Европейския съюз и в рамките на 2 години успя да проектира, разработи и предложи на младите хора, на възраст от 19 до 29 години, онлайн обучение, което да повиши техните знания и капацитет в областта на личните финанси и да ги подкрепи при вземането на информирани и уверени финансови решения, като икономически субекти, производители, потребители, професионалисти, предприемачи и служители. От друга страна, създадените по проектът продукти са в подкрепа и на втора целева група, а именно експерти, обучители, фасилитатори и представители на НПО/организации/МСП, работещи и подкрепящи млади хора по различни теми, осигурявайки им насоки и подкрепа при организирането и провеждането на курсове по финансова грамотност.

В тази връзка, Ямболска търговско-промишлена палата, отправя покана към младежи от региона на град Ямбол, да се включат в конференция „Личната финансова грамотност-основа за успех“, организирана в рамките на проекта, по време на която, екипът на проекта ще представи основните разработени продукти по проекта, но и ще се представят теми като – „Какво означава да си финансово грамотен“, „Какво са лични финанси“, „ Знаем ли къде са нашите пари“.

Конференцията ще се проведе на 31 Октомври 2023 /Вторник/,

в конферентна зала на ул. Д. Благоев“ No 1, гр. Ямбол от 12.30 часа.

Програмата на конференцията може да намерите ТУК.

Дотогава можете да тествате финансовата си грамотност на уебсайта на проекта, с инструмента за самооценка, като отправна точка-въведение в темата на проекта – https://test.finfluencers.org/.

Можете също така да прегледате и поредицата от подкастове по проекта, която предоставя информация за изпълнението на проекта, но също така и информация за някои важни теми за финансовата грамотност – https://finfluencers.org/podcasts

 

Очакваме Ви!