На 27 Април 2017 в гр. Атина, Гърция, Ямболска търговско – промишлена палата, като водещ партньор по европейски проект “Success..ion”, участва в поредна координационна среща. Проекта се изпълнява по програма Еразъм +, ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” , „Стратегически партньорства за професионално образование и обучение”. Домакин на срещата бе Милитос – организация с дългогодишен опит в изпълнението на Европейски проекти.

В координационна среща участие взеха 12 представители на партниращите организации от Германия, България, Испания, Гърция и Кипър. В рамките на срещата, участниците имаха възможност да разгледат детайлно прогреса на изпълнението на проекта и да уточнят детайли относно изработването на обучителните инструменти, насочени към семейните фирми и консултантите на семейни фирми

Към този момент се разгледа финализирания наръчник насочен към консултантите на семейни фирми, който е изготвен на английски, български, гръцки, немски и испански. Наръчника ще бъде качен на сайта на проекта и ще може да се ползва свободно от заинтересованите експерти.

Дискутирана бе и създадената онлайн платформа за обучение на собственици и представители на семейни бизнеси. Платформата е изработена на английски език и се очаква до края на лятото да бъде стартирана и на български, гръцки и испански. Предвижда се, през август, да бъдат поканени представители на целевата група, които в домашни условия да тестват платформата и да споделят с екипа по проекта своите впечатления.

През октомври 2017, ще бъдат организирани мащабни информационни събития в Ямбол и в Атина, които ще имат за цел да представят детайлно работата по проекта, както и новосъздадените обучителни инструменти.

Точните дати и място на информационните събития, предстоят да бъдат обявени скоро.

Посетете нашия уебсайт www.succession-project.eu и Facebook страница!

За повече информация относно проект Success…ion се свържете с г-жа Даниела Илчева на e-mail: yccibg@gmail.com„> yccibg@gmail.com или изпратете съобщение на e-mail: contact@succession-project.eu„> contact@succession-project.eu