Партньорите по проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, финансиран по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция2014–2020г.,Областна Управа Сулоглу, Турция и Ямболска търговско-промишлена палата, България, приключиха една от най-интересните дейности от реализацията на проекта.

Създадена бе фото колекция от снимки на по 10 обекта от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция, които представят интересни примери от религиозното-културно наследство на двата региона, разделени от границата, които биха провокирали интереса на туристите, които посещават трансграничния регион. Фото колекцията включва общо 20 фотоса, които са подготвени в отпечатана версия и за които, по проекта е осигурено изложбено оборудване. Фото изложбата включва както обекти като църкви и джамии, така и религиозни празници и обичаи от България и Турция, които са съпроводени от интересни и атрактивни традиции. Разгледайте виртуално фото-изложбата по-долу.

Проектът предвижда при реализацията на двете международните събития, едно в Ямбол, България и едно в Сулоглу, Турция, да бъде организирана изложба, включваща 20-те фотографии (10 от региона на Ямбол, България и 10 от региона на Сулоглу, Турция) и по този начин, да се привлече вниманието и интереса на потенциалните туристи, да посетят фотографираните обекти на религиозното културно-наследство в трансгранични регион Ямбол-Сулоглу.

Повече информация относно датите и начина за провеждане на гореспоменатите дейности по проекта, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/

ФОТОГРАФИИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“, ЯМБОЛ

ЙОРДАНОВ ДЕН- БОГОЯВЛЕНИЕ

СВАТБА- ХРИСТИЯНСКА ВЕНЧАВКА

ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ“, ЯМБОЛ

ХРИСТИЯНСКО КРЪЩЕНЕ

МАНАСТИР „РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“,село КАБИЛЕ, ЯМБОЛ

ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТА ТРОИЦА“, ЯМБОЛ

ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ „СВЕТИ ГЕОРГИ“, ЯМБОЛ

АРМЕНСКА АПОСТОЛИЧЕСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА „СУРП АГОП” /СВ.ЯКОБ/, ЯМБОЛ

ЕСКИ ДЖАМИЯ, ЯМБОЛ

ФОТОГРАФИИ ОТ ТУРЦИЯ

ДЖАМИЯ „ДАРЮЛХАДИС“, ОДРИН

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА, ОДРИН

СТАРАТА (УЛУ) ДЖАМИЯ, ОДРИН

МЕВЛИДСКИ ТЪРЖЕСТВА, ОДРИН

МУРАДИЕ ДЖАМИЯ, ОДРИН

ДЖАМИЯТА СЕЛИМИЕ, ОДРИН

ОДРИНСКАТА ГОЛЯМА СИНАГОГА, ОДРИН

ДЖАМИЯ СУЛОГЛУ, СУЛОГЛУ, ОДРИН

БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА „СВЕТИ ГЕОРГИ“, ОДРИН

ДЖАМИЯТА С ТРИТЕ БАЛКОНА, ОДРИН