Партньорите по проект „TRIP / ПЪТУВАНЕ- Туризъм и Религия- сближаване между хората”, финансиран по втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция2014–2020г.,Областна Управа Сулоглу, Турция и Ямболска търговско-промишлена палата, България, приключиха една от най-интересните дейности от реализацията на проекта.

Създадена бе фото колекция от снимки на по 10 обекта от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция, които представят интересни примери от религиозното-културно наследство на двата региона, разделени от границата, които биха провокирали интереса на туристите, които посещават трансграничния регион. Фото колекцията включва общо 20 фотоса, които са подготвени в отпечатана версия и за които, по проекта е осигурено изложбено оборудване. Фото изложбата включва както обекти като църкви и джамии, така и религиозни празници и обичаи от България и Турция, които са съпроводени от интересни и атрактивни традиции. Разгледайте виртуално фото-изложбата по-долу.

Проектът предвижда при реализацията на двете международните събития, едно в Ямбол, България и едно в Сулоглу, Турция, да бъде организирана изложба, включваща 20-те фотографии (10 от региона на Ямбол, България и 10 от региона на Сулоглу, Турция) и по този начин, да се привлече вниманието и интереса на потенциалните туристи, да посетят фотографираните обекти на религиозното културно-наследство в трансгранични регион Ямбол-Сулоглу.

Повече информация относно датите и начина за провеждане на гореспоменатите дейности по проекта, ще откриете на уеб-сайта на проекта- https://trip.yccibg.com/

ФОТОГРАФИИ ОТ БЪЛГАРИЯ