Българската търговска промишлена палата от днес издава сертификат за форсмажор заради войната в Украйна. В Палатата са  получени необходимите документи от Министерството на икономиката. Десетки са фирмите, които вече са отправили запитвания, за да могат да се справят с неустойките по договорите си.

Форсмажорното обстоятелство важи само за фирми, които са сключили договори преди самото събитие да е настъпило.

„В момента, когато е започнала войната и Българско-украинска фирми сключат търговски договор, те не могат да се позоват на форсмажор, тъй като това обстоятелство вече се е реализирало, известно е на страните и те не могат да се позоват на него“

За да се приложи това правило обаче фирмата не трябва да има задължения към момента на въвеждането му. Така че всеки конкретен случай трябва да се провери от експерти.

Ако към настъпването на форсмажора, тоест войната на 24 февруари има действащо задължение, но фирмата го е просрочила, тоест не е изпълнила в рамките на падежа, в този случай въпреки че това обстоятелство е настъпило въпреки че е непредвидимо, страната не може да се позове на форсмажор, което да я освободи от отговорност.

Издаването на такъв тип форсмажорен сертификат в България е имало и в началото на Ковид пандемията.

Тези фирми, които не можеха да изпълнят задълженията си по съответния договор се позоваваха на това обстоятелство и им се издаваше сертификат в последствие обаче тези търговски договори, които бяха сключени вече. При настъпила пандемия страните по тези договори не можеха да се ползват от това обстоятелство.

Санкциите, които са наложени на Русия също могат да доведат до форсмажорни обстоятелства, тъй като пречат на изпълнението и задължението на международните търговски договори на някои фирми.