През втората половина на октомври 2021 и точно преди края на проект mindtheDATA партньорите проведоха местни събития в България, Гърция, Полша и Испания. Целта им бе да поканят представители на МСП, ПОО обучаващи,  обучители и консултанти, специалисти по човешки ресурси, но също и бъдещи мениджъри в техните подготвителни фази, за да покажат основните резултати от проекта и как те могат да допринесат за въвеждането на бизнес културата на GDPR (ОРЗД) сред МСП. Представени бяха всички обучителни предложения, които са свободно достъпни за бизнес консултанти и МСП, като всички те са адаптирани към съответните национални езици. Партньорите се обърнаха към аудитории, свързани с няколко аспекта на бизнеса, например консултиране и подкрепа, човешки ресурси, проблеми, свързани с ISO, корпоративна социална отговорност (КСО) като неразделна част от много МСП, бъдещи бизнесмени и предприемачи и техния обучаващ персонал.

България

Ямболската ТПП реализира събитията mindtheDATA на 14 и 28 октомври 2021 в град Ямбол, като събра над 50 участниka: бизнес консултанти, специалисти по човешки ресурси и мениджъри. Фокусът беше върху ОРЗД като предизвикателство и голямо предимство за МСП. Екипът на палатата представи резултатите от проекта, като обърна голямо внимание на платформата за онлайн обучение. Онлайн платформата за обучение бе демонстрирана заедно с Наръчника, който ще бъде полезен инструмент за бизнес консултантите, работещи с МСП по пътя им към привеждане в съответствие с ОРЗД.

Гърция

Militos Consulting SA в сътрудничество със специалиста по ISO, фирма EQA HELLAS в Гърция, организира и проведе в Атина полудневно събитие на 20 октомври 2021 г. Смесена публика от приблизително 50 мениджъри на МСП, бизнес консултанти, а също и специалисти по ОРЗД бяха информирани подробно за проекта, неговата философия на интервенция, възможността за mindtheDATA обучение, предлагана безплатно онлайн, и допълващия Наръчник mindtheDATA за бизнес консултанти. Бяха представени бъдещи тенденции във връзка с проблемите, свързани с ОРЗД и ISO, последвани от реален пример за прилагане на ОРЗД в МСП в рекламния сектор, олицетворяващ предизвикателствата, с които обикновено се сблъскват гръцките МСП, и най-важното, дълбоките организационни промени, до които води съответствието с ОРЗД не само на макрониво в структурата на фирмата, но и на ниво отношението на служителите и работодателите в ежедневната им работа.