През втората половина на октомври 2021 и точно преди края на проект mindtheDATA партньорите проведоха местни събития в България, Гърция, Полша и Испания. Целта им бе да поканят представители на МСП, ПОО обучаващи,  обучители и консултанти, специалисти по човешки ресурси, но също и бъдещи мениджъри в техните подготвителни фази, за да покажат основните резултати от проекта и как те могат да допринесат за въвеждането на бизнес културата на GDPR (ОРЗД) сред МСП. Представени бяха всички обучителни предложения, които са свободно достъпни за бизнес консултанти и МСП, като всички те са адаптирани към съответните национални езици. Партньорите се обърнаха към аудитории, свързани с няколко аспекта на бизнеса, например консултиране и подкрепа, човешки ресурси, проблеми, свързани с ISO, корпоративна социална отговорност (КСО) като неразделна част от много МСП, бъдещи бизнесмени и предприемачи и техния обучаващ персонал.

България

Ямболската ТПП реализира събитията mindtheDATA на 14 и 28 октомври 2021 в град Ямбол, като събра над 50 участниka: бизнес консултанти, специалисти по човешки ресурси и мениджъри. Фокусът беше върху ОРЗД като предизвикателство и голямо предимство за МСП. Екипът на палатата представи резултатите от проекта, като обърна голямо внимание на платформата за онлайн обучение. Онлайн платформата за обучение бе демонстрирана заедно с Наръчника, който ще бъде полезен инструмент за бизнес консултантите, работещи с МСП по пътя им към привеждане в съответствие с ОРЗД.

Гърция

Militos Consulting SA в сътрудничество със специалиста по ISO, фирма EQA HELLAS в Гърция, организира и проведе в Атина полудневно събитие на 20 октомври 2021 г. Смесена публика от приблизително 50 мениджъри на МСП, бизнес консултанти, а също и специалисти по ОРЗД бяха информирани подробно за проекта, неговата философия на интервенция, възможността за mindtheDATA обучение, предлагана безплатно онлайн, и допълващия Наръчник mindtheDATA за бизнес консултанти. Бяха представени бъдещи тенденции във връзка с проблемите, свързани с ОРЗД и ISO, последвани от реален пример за прилагане на ОРЗД в МСП в рекламния сектор, олицетворяващ предизвикателствата, с които обикновено се сблъскват гръцките МСП, и най-важното, дълбоките организационни промени, до които води съответствието с ОРЗД не само на макрониво в структурата на фирмата, но и на ниво отношението на служителите и работодателите в ежедневната им работа.

Полша

PAIZ Konsulting реализира събитието mindtheDATA на 26 октомври 2021 в Люблин, Полша за 30 участника: бизнес консултанти, специалисти по човешки ресурси и мениджъри. Събитието се проведе във връзка с 4-тия Форум за корпоративна социална отговорност, организиран от Асоциацията на бизнес клубовете в Люблин. Партньорите от PAIZ имаха възможност да представят резултатите от проекта, като инструменти за прилагане на КСО чрез осигуряване на защита на личните данни както на клиентите на организациите, така и на служителите, особено чрез подчертаване на измерението „ОРЗД извън съответствието“ на онлайн обучението mindtheDATA.

Испания

Испанското събитие бе проведено от Центъра за обучение по иновации в сътрудничество с IES Virgen de las Nieves, публична институция за средно образование, разположена в град Гранада, Испания. Събитието се проведе на 27 октомври 2021, като в него взеха участие 31 ПОО ученици и преподаватели/учители по бизнес управление и предприемачество. Те бяха запознати с проекта и участваха в практическа демонстрация на разработените резултати, особено на платформата за електронно обучение, модулите за обучение и Наръчника. Основната цел на събитието бе да се повиши осведомеността на преподавателите, подготвящи бъдещи бизнес мениджъри/предприемачи – и самите студенти – за това от какво голямо значение е насърчаването на промяна в организационната култура в настоящите и бъдещите МСП, които могат да се възползват от потенциални ползи от гледна точка на конкурентоспособността и иновациите, произтичащи от подхода „отвъд съответствието с ОРЗД“, насърчаван от mindtheDATA.

Свободен достъп до основните продукти и обучителен материал на mindtheDATA, както следва:

  • Обучителната платформа mindtheDATA тук
  • Наръчникът mindtheDATA за бизнес консултанти ще Ви помогне при използването на платформата. Той може да бъде изтеглен на английски, български, гръцки, полски и испански език тук

Прочетете повече за проект Mindthedata в нашия уебсайт

Последвайте ни във Фейсбук

Свържете се с нас тук

Проект mindtheDATA се координира от Ямболска търговско-промишлена палата, България и се изпълнява съвместно с Militos Consulting (Гърция), Бизнес център за подпомагане за малки и средни предприятия – Русе (България), EQA HELLAS SA (Гърция), Innovation Training Center (Испания), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Полша) и RNDO (Кипър).