ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

УСПЕШНИТЕ ТРАНСФЕРИ В СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ:

ФИНАЛНИ СЪБИТИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ SUCCESS..ION” В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

 

Финансираният от ЕС проект „Success..ion – успешно унаследяване на семейния бизнес чрез обучение и консултиране“ приключи. Две мащабни събития се проведоха съответно в България и Гърция на 17 и 24 октомври 2017 г., привличайки местна аудитория от повече от 200 присъстващи в Ямбол, България и Гърция, Атина.

Проектната конференция в България бе организирана от Ямболската търговско-промишлена палата (координатор на проекта) на 17 октомври 2017 г. Участниците – представители на семейни бизнеси, бизнес консултанти, представители на участници от пазара на труда и предприемачеството, учени, граждани – бяха запознати подробно с темата на проекта, постигнатите резултати и подготвени обучителни инструменти, бяха информирани за проблемите на семейния бизнес на местно и национално ниво, особено по отношение на горещата тема за унаследяването. Конференцията привлече повече от 100 участници и беше посрещната от местните медии с голям интерес, популяризирайки обхвата на проекта и ползите за семейния бизнес.