ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

УСПЕШНИТЕ ТРАНСФЕРИ В СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ:

ФИНАЛНИ СЪБИТИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ SUCCESS..ION” В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

 

Финансираният от ЕС проект „Success..ion – успешно унаследяване на семейния бизнес чрез обучение и консултиране“ приключи. Две мащабни събития се проведоха съответно в България и Гърция на 17 и 24 октомври 2017 г., привличайки местна аудитория от повече от 200 присъстващи в Ямбол, България и Гърция, Атина.

Проектната конференция в България бе организирана от Ямболската търговско-промишлена палата (координатор на проекта) на 17 октомври 2017 г. Участниците – представители на семейни бизнеси, бизнес консултанти, представители на участници от пазара на труда и предприемачеството, учени, граждани – бяха запознати подробно с темата на проекта, постигнатите резултати и подготвени обучителни инструменти, бяха информирани за проблемите на семейния бизнес на местно и национално ниво, особено по отношение на горещата тема за унаследяването. Конференцията привлече повече от 100 участници и беше посрещната от местните медии с голям интерес, популяризирайки обхвата на проекта и ползите за семейния бизнес.

Проектната конференция в Гърция бе организирана от партньора по проект – Militos Consulting S.A. на 24 октомври 2017 г., като домакин на събитието бе Община Калитеа в Атина. Събитието носеше заглавието „Успешни истории за унаследяване“. Конференцията последва модела на обществен дебат, като изгради много интересен панел от въпроси и отговори между група членове на семейни бизнеси от второ, трето и четвърто поколение, бизнес консултанти, представители на проекта Militos и Кnowl, както и аудитория от приблизително 100 посетители. Чрез открит обществен дебат, възникнаха и открито се дискутиратюха основните аспекти, предизвикателства и нужди на семейния бизнес по въпроса за унаследяването. Проектът „Success..ion” и по-специално електронната платформата на проекта беха представени нагледно на аудиторията, след обсъжданите и повдигнатите въпроси.

И двете събития привлякоха интереса на различни аудитории на местно и национално ниво, като укрепиха както информационния обхват на проекта,така и преди всичко, значимостта на трансферирането на семейния бизнес и необходимостта от интервенции за подкрепа на членовете на семейните бизнеси , която да гарантира продължителното им съществуване във времето.

Посетете нашия уебсайт www.succession-project.eu и Facebook страница!

За повече информация относно проект Success…ion се свържете с г-жа Даниела Илчева на e-mail: yccibg@gmail.com или изпратете съобщение на e-mail: contact@succession-project.eu