В периода 19-21.03.2021, в град Ямбол  (България), се проведе финална международна конференция по проект „ TRIP/ПЪТУВАНЕ“, чиято основна цел е насърчаване на устойчивото използване на историческо и културно наследство и ресурси, в областта на религиите, в трансграничния регион Ямбол, България- Сулоглу/Одрин, Турция.

Ямболска търговско-промишлена палата, като партньор по проекта от България, бе домакин и организатор на заключителното международно събитие, проведено в Ямбол, а организацията от Сулоглу, Турция, водещ партньор по проекта – Областна Администрация Сулоглу, се включи в проектната дейност, с делегация от 30 представители от Турция, работещи в сферата на опазването на културното и историческо наследство, в областта на религиите, от региона на Сулоглу-Одрин (Турция) – представители на публични институции, културни и духовни организации, представители от трансграничния регион, заинтересовани и работещи по темата на проекта.

Събитието по проекта бе тридневно, озаглавено „МНЕНИЯ И ИДЕИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И РЕСУРСИ В ОБЛАСТТА НА РЕЛИГИИТЕ“. През първият ден от събитието, бяха представени, пред делегацията от Турция, изработените по проекта видео клипове и серия от фотографии, представящи най-интересните религиозни обекти, обичаи и традиции от Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция, част от историческото и културно наследство и ресурси, в областта на религиите, в трансграничния регион. Фотографиите и видео материалите са достъпни и на уебсайта на проекта.

Вторият ден от визита премина в семинарна част и обмяна на добри практики между представители от Турция и представители от България. Бе представено историческото и културното наследство и ресурси, в областта на религиите в трансграничния регион Ямбол, България и възможностите за тяхното развитие в областта на туризма. В семинарната част участие взеха и 30 представители от Ямбол, България- проявяващи интерес към религиозното културно наследство и неговото атрактивно представяне, пред чуждестранни посетители на региона. Семинарната част завърши с дискусия, която подреди топ 5- най-интересни обекти, свързани с религията, от гледна точка на туристите, от региона на Ямбол, България и Сулоглу-Одрин, Турция. Участниците в конференцията обсъдиха и препоръки и предложения, които са произлезли от работата им по темата на проекта и които ще бъдат предоставени на държавните институции, местни власти, религиозни институции, неправителствени организации и туроператори, заинтересовани от състоянието на историческото и културно наследство в областта на религиите.

Следобедната част на вторият ден, както и третият ден от програмата на събитието, продължи с организирана визита, за представителите от Турската делегация, до няколко обекта, примери за безценното богатство на религиите, от региона на Ямбол, България – посещение на арменска православна църква, интерактивен музей „ Безистена“ – експозицията на стари икони, художествена галерия „ Жорж Папазов“ – експозиция на икони и Кабиленски манастир „Рождество на Пресвета Богородица“, община Тунджа, Ямбол. Комбинацията на организираните посещения доказва многообразието на религиозното-културно наследство от трансграничния регион на Ямбол.

Събитието, провокира интереса на голяма група хора и широката общественост, относно значението на културното-религиозно наследство и неговото място в туризма.

Реализацията на проекта, в рамките на 15 месеца, засили интереса към този вид туризъма и включи в реализацията на дейностите си, разнообразни представители от трансграничния регион, като всички потвърждават неговото голямо значение и желание, „ религиозния туризъм“ в региона да утвърди своето място.

Повече информация за всички реализирани дейности по проекта, може да намерите тук –https://trip.yccibg.com/.