ФИНАЛНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ

SUCCESS..ION

На 4 Октомври 2017 в гр. Сандански, България, Ямболска търговско – промишлена палата, като водещ партньор по европейски проект “Success..ion”, участва във финална координационна среща. Проекта се изпълнява по програма Еразъм +, ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” , „Стратегически партньорства за професионално образование и обучение”. Домакин на срещата бе Бизнес информационен и консултантски център- Сандански – организация с дългогодишен опит в изпълнението на Европейски проекти.

В координационна среща участие взеха 13 представители на партниращите организации от Германия, България, Испания, Гърция и Кипър. В рамките на срещата, участниците имаха възможност да разгледат постигнатите резултати по проекта, да анализират създадените интелектуални продукти и да дискутират бъдещи възможности за работа заедно, продължавайки темата за семейния бизнес. Всички обучителни инструменти са качени на сайта на прокета, на български, английски, немски, гръцки и испански. Можете да ги разгледате на http://succession-project.eu/.

Уточнена е и датата, на която ще се проведе финалната заключителна конференция по проекта в България, която ще има за цел да разпространи създадените обучителни инструменти – 17 Октомври 2017, гр. Ямбол, читалище Съгласие, Син салон от 11 часа. В конференцията са поканени да участват представители на семейни фирми, консултанти и съветници на семейни бизнеси, други заинтересовани страни.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.