Ямболска търговско-промишлена палата има свой собствен лицензиран център за професионално обучение, лицензиран от Националната Агенция за Професионално образование и обучение към Министерски съвет.

Предизвикателствата в дейността на центъра за професионално обучение към ЯТПП са свързани с професионалното обучение, ученето през целия живот и продължаващото професионално обучение; с обучението на мениджърите за управление на проекти и усвояване на структурните фондове; повишаване на квалификацията на заетите за постигане на по-голяма конкурентоспособност на пазара на труда; преквалификация на безработните и активно взаимодействие с бюрата по труда.

Центъра за професионално обучение към ЯТПП притежава Лицензия № 200812576 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение по професии и специалности в следните области.

За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

КОНТАКТИ