На основание чл.24 ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите, в търговския регистър на Палатата задължително се вписват търговските представителства на чуждестранни лица. Решението на БТПП за регистрация на търговско представителство е с конститутивно действие. Статут: търговското представителство на чуждестранно лице е неюридическо лице без право на стопанска дейност.

База-данни за регистрираните търговски представителства е публикувана на сайта на БТПП в ИНТЕРНЕТ, с осигурен свободен достъп до нея. За поддържането й в актуално състояние се заплаща ежегодна такса, като наред с това представителството ползва и допълнителен пакет от услуги, предназначен за него.

Документи за първоначална регистрация на Търговски представителства на чуждестранни лица в Единния търговски регистър на БТПП и за промени и актуализация на регистрираните обстоятелства:

  • Заявление за първоначална регистрация

  • Регистрационна карта

  • Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията

За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

КОНТАКТИ