В съответствие с международната практика и в качеството си на независима организация член на Международната верига на търговските палати, на МТК-Париж, Европалати-Брюксел и др. международни организации и институции, Ямболска търговско-промишлена палата, като част от мрежата на БТПП, съдейства за издаване на сертификати за форсмажор. Сертификатът за форсмажор е документ за освобождаване от отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение на търговска сделка, причинено от „непреодолима сила“.

„Непреодолима сила“ е непредвидимо и непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и възпрепятствало изпълнението му.

За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

КОНТАКТИ