БТПП е единствената организация в Р. България, акредитирана от Международната търговска камара – Париж, да издава сертификати за произход на стоки. БТПП е оторизирана да издава сертификати за непреференциален произход на стоки с Разрешение № Р-545 /32 204903/24.07.2017 на директора на Агенция „Митници“ по смисъла на чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците.

Ямболска търговско-промишлена палата, като представляваща БТПП в Ямболски регион, има правото да издава сертификати за произход.
Ямболска търговско-промишлена палата издава и заверява различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност.

  • Сертификати за произход на стоки

  • Заверка на подписи – заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени върху различни външнотърговски документи – писма, фактури, договори, декларации. ценови листи и др.

За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Контакти