Преводи от български на чужд език и от чужд на български език на документи на физически и юридически лица. Езиците на/от, които се превежда са повече от 20. Извършват се писменни и устни преводи. Писмените преводи се предлагат на хартиен или на електронен носител.

БТПП – ЦПОПКФО има подписан договор с МВнР за извършване на легализирани преводи. Одобрените преводачи са повече от 100. Създаден е екип от професионалисти, които работят при спазване на конфиденциалност. Предоставят се преводи с високо качество в различни области – икономика, право, техника, медицина и т.н.

При предоставяне на преводаческите услуги е организирано комплексно обслужване на клиентите. Извършват се всички видове предварителни заверки на частни и фирмени документи; превод; легализация в Консулски отдел на МВнР; връщане на готовите документи лично или по поща, вкл. електронна, в страната и чужбина, съобразно желанието на клиента.

На клиентите се предлага консултация и изготвяне на търговски документи, превод, легализация и заверка в Консулските отдели на чуждите мисии в страната.

За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

КОНТАКТИ