Ямболска търговско-промишлена палата консултират българските търговци относно условията и изискванията на Наредбата за издаване на визи и определяне на визовия режим на Р. България и при заявено желание от тяхна страна, им оказват съдействие за осигуряване и попълване на формулярите на покани-декларации и представянето им за заверка от нотариус и в службите за административен контрол на чужденци.

За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

КОНТАКТИ