Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р. България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците.

Р. България се присъединила към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.

Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации:

Списък на държавите подписали конвенцията

За да се получи АТА карнет е необходимо:

  • Да се попълнят унифицираните формуляри със всички необходими данни, обозначени в тях и се опишат стоките

  • Да се сключи договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на БТПП

  • Да се внесе депозит в БТПП

  • Да се плати такса за издаването на карнета

  • Карнетите се обработват и издават в БТПП. След тяхното използване същите трябва да се върнат в БТПП

  • Консултация и съдействие за издаване на Карнет АТА, може да бъде направена в Ямболска ТПП

За повече информация и цени, моля свържете се с нас.

КОНТАКТИ