Прехвърлянето на правото на собственост или управление на дадена компания е един от най-сложните процеси в жизнения й цикъл. В случай че предприятието е семейно, целият процес е много по-голямо предизвикателство, тъй като повечето семейни бизнеси не успяват да предадат “факела” на следващото поколение вътре или извън семейството. Бизнес динамиката и интересите се сблъскват със семейните интереси и взаимоотношения и е сложно да бъдат управлявани успешно. Жизнеспособността на семейните фирми, от друга страна, е от голямо значение за ЕС, тъй като те осигуряват голяма част от заетостта и значително подкрепят националните икономики и икономиката на Общността като цяло.

В рамките на европейския проект Success…ion, финансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия, ще бъдат разработени онлайн наръчници и обучителни инструменти за повишаване на уменията и знанията, нужни на собствениците на семеен бизнес, както и на бизнес консултантите с оглед планирането и осъществяването на успешно унаследяване и трансфер на семеен бизнес. Целта на проекта е да подчертае важността от навременно планиране на прехвърлянето и унаследяването на семеен бизнес. Набляга се основно на семейните аспекти в процеса на унаследяване и тяхната връзка с бизнес интересите, както и на основните нужди на членовете на семейния бизнес по отношение на знания, подкрепа и други умения необходими за планирането и осъществяването на процеса на прехвърляне на собствеността и унаследяване на семеен бизнес. В рамките на проекта ще бъде изследвана и ролята на бизнес консултантите в тези процеси.

Проект SUCCESS…ion предвижда разработването на иновативни обучителни решения, които ще бъдат достъпни онлайн:

  • Наръчник за осъществяване на успешен трансфер и унаследяване за собственици и членове на семеен бизнес.
  • Наръчник за унаследяване и трансфер на семеен бизнес за бизнес консултанти.

Към настоящия момент в България, Кипър, Германия, Гърция и Испания се провежда проучване за по-добро идентифициране на нуждите на семейните бизнеси и бизнес консултантите, като по този начин се цели да се разработят обучения, които да отговорят на най-неотложните потребности на целевите групи!

Ако желаете да участвате в проучването, можете да го направите лесно и бързо, като последвате следните линкове:

Участвайте в проучването като собственик или член на семеен бизнес тук!

Участвайте в проучването като бизнес консултант тук!

За проект Success…ion

Проект Success…ion стартира в края на 2015г. и ще приключи през септември 2017г. Проектът се координира от Ямболската търговско-промишлена палата (ЯТПП) в България. В проекта са включени още 8 организации от България, Германия, Гърция, Кипър и Испания. По време на проекта ще бъдат разработени обучителни материали както за собственици/членове на семеен бизнес, така и за бизнес консултанти с цел осигуряването на успешна подготовка за планиране и изпълнение на трансфер и унаследяване на семеен бизнес.

Посетете нашия уебсайт http://succession-project.eu/и Facebook страница!

За повече информация относно проект Success…ion се свържете с г-жа Даниела Илчева на e-mail: yccibg@gmail.com„> yccibg@gmail.com или изпратете съобщение на e-mail: contact@succession-project.eu„> contact@succession-project.eu