БТПП участва в уебинар „Нови възможности за бизнес в Хонконг“, организиран от Съвета за развитие на търговията на Хонконг ( HKTDC).

Беата Балаж, маркетинг директор към Съвета в Будапеща благодари на БТПП за дългогодишното сътрудничество, промотиране на събитието и участието в уебинара.  Тя направи преглед на дигиталната платформа на Съвета – https://www.hktdc.com  и направените нововъведения в нея. В платформата има регистрирани 2 млн. купувачи, 130 хил. доставчици, като годишно се правят над 24 млн. бизнес връзки.

Уинсом Чан, директор за Централна Европа към Съвета за развитие на търговията на Хонконг сподели, че въпреки глобалната ковид криза, Хонконг е успял да запази водещите си позиции в икономически план, както и  условията които предлага за бизнеса. Тя информира, че голяма част от мултинационалните компании местят висшия си мендижмънт в Хонконг. Уинсом Чан представи накратко и търговския обмен с България. Забелязва се нарстване на стокообмена между България и Хонконг с 52,3 % спрямо 2020г.  Голям дял в износа на България за Хонконг представляват електронните части и компоненти, играчки и спортни стоки, медицинска техника, часовници. Вносът включва основно: електроника, телекомуникационно оборудване и др.

Недялка Наги, маркетинг директор от Съвета в Бъдапеща, представи част от предстоящите хибридни търговски изложения, сред които Есенния търговски панаир в Хонконг, който ще се провде в периода 27 октомври – 6 ноември 2021г. и указания за ползване на платформата за онлайн панаири.