Екипът на Евродеск, към Ямболска търговско-промишлена палата, проведе среща с младежи от град Ямбол, в рамките на инициативата “Time to Move 2023”. „Time to move“ е водещата инициатива на Европейската мрежа Eurodesk, която се провежда  регулярно през целия месец Октомври, всяка година. През този месец, младите хора са насърчавани да присъстват на повече от хиляда събития в цяла Европа, целящи да им представят възможности за пътуване в чужбина и преоткриване на Европа. Поредица от такива събития се проведоха и в региона на Ямбол, както и в други части на България.

В началото на месеца, екипът организира откри щанд на територията на Община Тунджа, която се състои само от села, а в последствие проведе и среща, на която присъстваха журналисти и учители, за да повиши знанията и капацитета им относно актуалните възможности, предоставяни от Европейския Съюз, насочени към младите хора, както и обогатяване на техните знания относно работата на Европейския Парламент, предстоящите Европейски избори, както и Европейската година на уменията.