Екипът на Евродеск, към Ямболска търговско-промишлена палата, проведе среща с младежи от град Ямбол, в рамките на инициативата “Time to Move 2023”. „Time to move“ е водещата инициатива на Европейската мрежа Eurodesk, която се провежда  регулярно през целия месец Октомври, всяка година. През този месец, младите хора са насърчавани да присъстват на повече от хиляда събития в цяла Европа, целящи да им представят възможности за пътуване в чужбина и преоткриване на Европа. Поредица от такива събития се проведоха и в региона на Ямбол, както и в други части на България.

В началото на месеца, екипът организира откри щанд на територията на Община Тунджа, която се състои само от села, а в последствие проведе и среща, на която присъстваха журналисти и учители, за да повиши знанията и капацитета им относно актуалните възможности, предоставяни от Европейския Съюз, насочени към младите хора, както и обогатяване на техните знания относно работата на Европейския Парламент, предстоящите Европейски избори, както и Европейската година на уменията.

На 26.10.2023, екипът на Евродеск към ЯТПП покани младите хора от региона на Ямбол да се включат в  уъркшоп, който обедини повече от 20 младежи. В рамките на уъркшопа, бяха представени възможностите, които Европейския Съюз предоставя на младите хора за обучение, стаж, обмяна на опит или доброволчество, чрез Европейската програма Еразъм + и Европейския Корпус за Солидарност. Екипът предостави и информация за това какво прави Европейския Съюз за младите хора и как могат те активно да се включат в различни инициативи. Срещата продължи с представяне на темата „учене през целия живот“, свързана с Европейската година на уменията и важността младите хора непрекъснато да придобиват нови и приложими на пазара на труда знания. В рамките на събитието отворихме темата и за предстоящите избори за Европейски парламент и важността младите хори да реализират своите демократични права, а именно да избират с