Екипът на Евродеск, към Ямболска търговско-промишлена палата, вече проведе част от плануваните си събития, като част от инициативата “Time to Move 2023”. „Time to move“ е водещата инициатива на Европейската мрежа Eurodesk, която се провежда  регулярно през целия месец Октомври. Младите хора са насърчавани да присъстват на повече от хиляда събития в цяла Европа, целящи да им представят възможности за пътуване в чужбина и преоткриване на Европа.

На 07.10.2023, екипът от консултанти на Евродеск-Ямбол, бе на място, сред младите хора, които живеят в Община Тунджа, село Безмер, чрез открит щанд на централния площад на селото, по време на който редица млади хора, които живеят в селските райони получиха информация за възможностите, които предлага Европейския съюз- програмата Еразъм+, предстоящите избори за Европейски Парламент, инициативата Discover EU, както и информация за Европейската година на уменията 2023. Младите хора се интересуваха от интернет страниците, на които могат да проследяват актуална информация, както и възможностите, които се предлагат на местно ниво за повишаване на уменията и квалификациите им.

На 12.10.2023, в Ямбол, се проведе и среща, насочена към журналисти и учители, с цел да повиши техните знания и информация за всички актуални възможности, насочени към младите хора. Освен това, основна тема бе важността да се говори в училище и в медиите за ролята на Европейския парламент и как неговата работа се отразя на живота на Европейските граждани и в най-малките градове от Европа. Представена бе темата за предстоящите Европейски избори през 2024 и важността младите хора да осъществят своето демократично право на глас. По време на срещата бе представена информация и за Европейската година на уменията и важността младите хора да учат през целия си живот,чрез придобиване на нови умения и знания.

Последната среща от тази инициатива ще бъде на 26.10.2023 в град Ямбол (конферентна зала ул. Димитър Благов 1, ет 1), която е насочена към младите хора на област Ямбол и ще има за цел да представи пред тях възможностите, които Европейския съюз предлага за тях, както и други актуални и важни теми с Европейска насоченост, които ги вълнуват.