Главният секретар на Българската търговско-промишлена палата, Васил Тодоров участва в среща на изпълнителните директори и главните секретари на организациите, членове на Европалати.

Словенската търговска палата бе домакин на срещата и предостави полезна информация по отношение на председателството на страната на Съвета на ЕС.

Партньори от 16 страни обмениха мнения и добри примери за справяне с кризата, породена от Ковид-19. Васил Тодоров потвърди, че БТПП продължава да търси възможности за оказване на съдействие на бизнеса в условията на криза. „Палатата подкрепи удължаването на мярката 60/40, което е един ефективен компенсаторен механизъм“ каза той в рамките на виртуалната дискусия.

Ръководителите на търговско-промишлените палати от Европа споделиха и начини за подпомагане на фирмите за компенсиране на намалялата експортна активност. В това отношение БТПП подпомага фирмите в страната да намират чуждестранни партньори, организирайки поредица от бизнес събития, основно виртуални, с организации от Индия, Азербайджан, ЮАР, Русия, Виетнам, Турция, Сърбия и др. през есента на 2021 г.

Главният изпълнителен директор на Европалати Бен Батърс представи предстоящи инициативи на Европалати: онлайн събития от 12 до 14 октомври под надслов „Reviving Europe”, 15 октомври – Борд на директорите и Общо събрание, и през декември – събитие за предаване на председателството към новия ръководител на Европалати