На 13 Октомври 2016 в гр. Гранада, Испания, Ямболска търговско – промишлена палата, като водещ партньор по европейски проект “Success..ion”, участва в поредна координационна среща. Проекта се изпълнява по програма Еразъм +, ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” , „Стратегически партньорства за професионално образование и обучение”. Домакин на срещата бе Фондацията за технологични трансфери към университета в Гранада, Испания.

В координационна среща участие взеха 9 представители на партниращите организации от Германия, България, Испания, Гърция и Кипър. В рамките на срещата, участниците имаха възможност да разгледат детайлно прогреса на изпълнението на проекта и да уточнят детайли относно изработването на обучителните инструменти, насочени към семейните фирми и консултантите на семейни фирми. Ще бъде създадена он-лайн платформа, където представителите на семейните фирми, ще могат да се възползват от аудио-визулани обучителн инструменти по темата свързана с препредаването на семейния бизнес от едно поколение на друго. Консултантите на семеен бизнес, ще имат възможност също да се възползват от практически насочен наръчник, който да им е в помощ при консултиране на семейни фирми, които са в процес на препредаване на собствеността и управлението на фирмата, от едно поколение на друго. Очаква се обучителните материали да бъдат готови февруари 2017, като всеки един от тях ще бъде на разположение на български, гръцки, испански, немски и английски език.

На срещата бе обсъдена детайлно и завършилата първа фаза от изпълнението на проекта, а именно количествено и качествено изследване сред собствениците на семеен бизнес и консултанти на семейни бизнеси в петте държави. Изследването стартира в началото на юни 2016 и завърши август 2016. На уеб страницата на проекта, са качение анализите от изследванията на двете целеви групи, както и анализа от първоначалното изследване на наличната вече информация по темата на проекта.
За повече информация: http://succession-project.eu/outcomes.html

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.