Ямболска търговско-промишлена палата и Европа Директно – Стара Загора продължават традиционната си годишна информационна кампания насочена предимно към млади безработни. Целта на информационната кампания е да запознаят безработните лица с възможностите, които им предоставя европейската мрежа EURES, както и правата им като работници от страна-членка на Европейския съюз.

EURES е мрежа за сътрудничество, създадена с цел да подпомага свободното движение на работници на територията на 28 държави на ЕС, плюс Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Мрежата се състои от: Европейското бюро за координация (ECO), националните бюра за координация (NCOs), партньорите на EURES и асоциираните партньори на EURES.

Семинарът има за цел да популяризира правата и задълженията на българските граждани при свободното движение в страните от ЕС.

Семинарът ще се проведе на 10.11.2017г. / Петък/ от 11:00 ч. в сградата на Дирекция „Бюро по труда” / ул. „Васил Карагьозов“ 2, Ямбол/